Author: Adam Janczewski

By odnaleźć konkretne interesujące nas dane w otwartym dokumencie, najlepiej skorzystać z pola Szukaj na pasku menu. W pole należy wprowadzić interesujący nas tekst, po czym wcisnąć ENTER lub klinąć na jeden z symboli książki. Wprowadziliśmy przykładowo pojęcie „europe“: program od razu wyróżnia czerwoną ramką wszystkie...

Nawigator to pasek sterowania po lewej stronie ekranu. Jeśli np. klikną Państwo na „Western Europe“ … … pokazana zostanie od razu dokładnie ta wybrana część raportu, a zielona strzałka zaznaczy początek wybranej treści. Obszar nawigatora może być powiększany lub pomniejszany. Wystarczy kliknąć na linię podziału lewym przyciskiem...

Po dwukrotnym kliknięciu na symbol drukarki otworzy się … … podgląd wydruku. Tutaj mogą Państwo obejrzeć dokument strona po stronie. Poprzez opcję Ustawienia strony mogą Państwo zdefiniować różne formaty wydruku. Jeśli tabela raportu jest szersza niż jedna strona, mogą Państwo przed wydrukiem przy pomocy poniżej przedstaionego przycisku odpowiednio...

Klikając na strzałkę menu rozwijanego przy polu Rozmiar stron otworzy się następujące menu: Mogą Państwo wybierać pomiędzy opcjami: według budowy dokumentu – wygląd dokumentu odpowiada podziałom stron zdefiniowanym w reporting plus Editor według właściwości raportu – wygląd dokumentu odpowiada wielkością stron definicji raportu w reporting plus Editor dopasuj do...

Standardowo sortowanie przebiega alfabetycznie. By przedstawić jednak kraje, np. malejąco według gęstości zaludnienia od największej do najmniejszej, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki w pole danych "Population", po czym wybrać opcję Sortuj malejąco … … a kraje zostaną odpowiednio posortowane. Jeśli chcieliby Państwo przeprowadzić sortowanie dla innych poziomów grupujących,...

Ten przykładowy raport przedstawia układ zaludnienia na świecie z podziałem na kontynenty. Jeśli chcieliby Państwo w takim raporcie obejrzeć tylko dane dotyczące Europy, powinni Państwo użyć strzałek po prawej stronie ...

Proszę kliknąć Plik -> Sumy całkowite po czym ustalić, czy chcieliby Państwo podliczania sum całkowitych dla swojej tabeli. Standardowo sumy pokazywane będą dla kolumn z wartościami numerycznymi, dla kolumny z tekstem wartość ta będzie ustawiana na ostatniej wartości z tabeli. Jeśli wybiorą Państwo opcję TAK, sumy...

Okno aplikacji reporting plus podzielone jest na części „prezentacyjną“, „menu“ oraz na tzw. „nawigator“. Za pomocą niebieskich strzałek w menu (po lewej) mogą Państwo przejść do wybranej strony raportu lub ewentualnie oglądać wszystkie strony kolejno. W punkcie Rozmiar strony mogą Państwo dopasować, w jaki sposób...