Edytor

Poprzez wybór w menu Plik - Nowy istnieje możliwość utworzenia nowego dokumentu -> Zewnętrzne źródło danych lub poprzez Otwórz można mieć dostęp do istniejącego pliku -> Z bazy danych zugreifen. W oknie Edycja rda danych należy wybrać jako typ źródła danych Excel po czym kliknąć na...

Raporty w reporting plus są generowane na podstawie tych dokumentów, które zostaną wczytane poprzez Zewnętrzne źródło danych. W utworzonym szablonie raportów są już zdefiniowane dane źródłowe, jak i informacje o tym, jak te dane mają być prezentowane. Klikając na zaznaczony przycisk podglądu mogą Państwo obejrzeć dane w...

Raporty w reporting plus są generowane na bazie tych dokumentów, które zostały wczytane poprzez punkt Zewnętrzne źródło danych. W utworzonym szablonie raportu zostały już zdefiniowane dane źródłowe, tak jak i informacje, jak te dane mają zostać zaprezentowane. Używając zaznaczonego przycisku podglądu, mogą Państwo obejrzeć dane w...

Raporty w reporting plus są generowane na bazie tych dokumentów, które zostały wczytane poprzez punkt Zewnętrzne źródło danych. W utworzonym szablonie raportu zostały już zdefiniowane dane źródłowe, tak jak i informacje, jak te dane mają zostać zaprezentowane. Używając zaznaczonego przycisku podglądu, mogą Państwo obejrzeć dane w...

Raporty w reporting plus są generowane na bazie tych dokumentów, które zostały wczytane poprzez punkt Zewnętrzne źródło danych. W utworzonym szablonie raportu zostały już zdefiniowane dane źródłowe, tak jak i informacje, jak te dane mają zostać zaprezentowane. Używając zaznaczonego przycisku podglądu, mogą Państwo obejrzeć dane w...

Analizy w postaci kostki można zdefiniować jako tabele PIVOT lub jako wykresy. W tym miejscu wybierają Państwo, w formie jakiego diagramu ma być zaprezentowana dana analiza. Umiejscowienie pól w wierszach, kolumnach oraz danych mają wpływ na wygląd wykresu ...

Raporty w reporting plus są generowane na bazie tych dokumentów, które zostały wczytane poprzez punkt Zewnętrzne źródło danych. W utworzonym szablonie raportu zostały już zdefiniowane dane źródłowe, tak jak i informacje, jak te dane mają zostać zaprezentowane. Używając zaznaczonego przycisku podglądu, mogą Państwo obejrzeć dane w...

Wybierając z menu Zewnętrzne żródło danych mogą Państwo wczytać dane dla raportu z róźnych źródeł danych. Mogą to być np. dane z różnych tabel excel-owych albo zapytań SQL-owych. Źródła danych można ze sobą łączyć tak, by wartości z jednego źródła wykorzystać do obliczeń w innej tabeli....

W edytorze możliwe jest dodawanie dalszych wskaźników jako nowych dodatkowych pól. Będą one prezentowane w raporcie jako wartości lub będą wykorzystywane do grupowania innych danych. Takie właśnie pole kalkulacyjne utworzyć można w następujący sposób: W otwartym dokumencie Zewnętrzne źródło danych z podłączonymi danymi należy kliknąć prawym przyciskiem...

W menu poprzez Plik - Nowy -> Zewnętrzne źródło danych ożna utowrzyć nowy dokument, lub poprzez Otwórz -> Z bazy danych można mieć dostęp do istniejącego dokumentu. W oknie Edytuj źródło danych należy wybrać typ źródła danych Excel, po czym kliknąć na umiejscowiony tuż obok przycisk...