Dodawanie i definiowanie elementu grupującego

Dodawanie i definiowanie elementu grupującego

W kostce danych można grupować dane za pomocą list rankingowych, zdefiniowanych obszarów, dynamicznych stosunków do wartości średniej lub według reguły Pareto.

W poniższy sposób dodają Państwo element analizy dynamicznej i go definiują:

Lista rankingowa

By zdefiniować listę rankingową należy klikając wybrać opcję Dodaj ranking.

element grupujący_1

Elementy wymiaru odpowiadają wartościom wybranej miary (najlepsze, najgorsze). Proszę wybrać miarę, a na podstawie tej właśnie miary zostanie utworzony ranking.

element grupujący_2

Proszę ustawić element grupujący przed wymiarem, który ma być grupowany. Wynik będzie wyglądał na przykład w ten sposób:

element grupujący_3

Zakres – Grupowanie elementów wymiaru według zdefiniowanych, samodzielnie ustalonych zakresów w wybranej miarze. By dokonać takiej definicji, proszę kliknąć na opcję Dodaj klasyfikację na podstawie przedziału wartości.

element grupujący_4

Proszę wybrać miarę, a na podstawie wartości zostaną zdefiniowane zakresy. Następnie proszę zdefiniować zakresy.

element grupujący_5

Proszę ustawić element grupujący przed wymiarem, który ma być grupowany. Wynik będzie wyglądał na przykład w ten sposób:

element grupujący_6

Wartości średnie – Grupowanie elementów wymiaru według wartości średniej (arytmetycznie, geometrycznie, harmonijnie) lub mediany (wartości centralnej). By dokonać takiej definicji, proszę kliknąć na opcję Dodaj klasyfikację na podstawie średniej.

element grupujący_7

Proszę wybrać miarę, a na podstawie wartości zostaną sklasyfikowane dane, które mają zostać uwzględnione.

element grupujący_8

Proszę ustawić element grupujący przed wymiarem, który ma być grupowany. Wynik będzie wyglądał na przykład w ten sposób:

element grupujący_9

Analiza Pareto – Grupowanie elementów wymiaru według zdefiniowanej analizy Pareto. By dokonać takiej definicji, proszę kliknąć na opcję Dodaj klasyfikację Pareto.

element grupujący_10

Proszę wybrać miarę, a na podstawie wartości zostaną sklasyfikowane dane. Proszę sparametryzować regułę Pareto.
element grupujący_11

Proszę ustawić element grupujący przed wymiarem, który ma być grupowany. Wynik będzie wyglądał na przykład w ten sposób:

element grupujący_12