Filtrowanie danych

Filtrowanie danych

Dane można filtrować bezpośrednio w kostce lub w punkcie Analiza – Pola w punkcie Analiza cech:

  • Za pomocą klawisza strzałki przy wybranych poziomach wymiarów (u góry) otwiera się okno z listą elementów, które mogą być filtrowane

    filtrowanie danych_1

  • Za pomocą klawisza strzałki przy nazwie miary można zdefiniować warunki dla wartości tej miary.

9. Maß-Filterung Fenster

Filtrowanie następuje w elementach w małym modelerze (narzędziu do modelowania).

filtrowanie danych_3

Poszczególne elementy mogą Państwo kliknąć również w obszarze danych.

filtrowanie danych_4

Elementy wymiarów mogą Państwo również zaznaczyć, i albo (symbol lejka)

  • wymiary filtrować nie usuwając zaznaczonych

albo

  • wymiary filtrować a zaznaczone usunąć
    filtrowanie danych_5

W wykresie bąbelkowym mogą Państwo zaznaczyć pojedyncze koło i je również filtrować.
filtrowanie danych_6

Także na karcie wyników mogą być zaznaczane i filtrowane pojedyncze wielokąty.

filtrowanie danych_7

Dla miar można utworzyć warunki wartości.

7. Maß-Filterung

Po zamknięciu filtra (poprzez kliknięcie na ekran) dane zostaną automatycznie przefiltrowane według zdefiniowanych warunków.

8. Maß-Filterung-Ergebnis

W poniższy sposób usuną Państwo zdefiniowany filtr:

Proszę w kostce danych kliknąć na ikonkę Operacje filtrowania, po czym wybrać ikonkę Usuń wszystkie filtry.