Filtrowanie w raporcie

Filtrowanie w raporcie

Ten przykładowy raport przedstawia układ zaludnienia na świecie z podziałem na kontynenty. Jeśli chcieliby Państwo w takim raporcie obejrzeć tylko dane dotyczące Europy, powinni Państwo użyć strzałek po prawej stronie …

Filtrowanie w raporcie_1

… które otworzą okienko do filtrowana danych.

Filtrowanie w raporcie_2

Każdy kontynent jest zaznaczony haczykiem. Klikając na czerwony krzyżyk x usuną Państwo wszystkie te zaznaczenia.

Filtrowanie w raporcie_3

Proszę następnie zaznaczyć „Europa“ oraz kliknąć pole po lewej Aktualizuj.

Filtrowanie w raporcie_4

Raport przedstawia zaludnienie z podziałem na Europę Wschodnią, Północną, Południową i Zachodnią. Jeśli chcieliby Państwo obejrzec tyklko jeden z regionów, lub wybrać tylko jeden z krajów europejskich, powinni Państwo wykonać ponownie czynności filtrowania dla pól SubRegion oraz Country.

Filtrowanie w raporcie_5

Elementy mogą Państwo wybrać bezpośrednio (jak już wyżej opisano) lub skorzystać z funkcji wyszukiwania tekstu. Przykładowo, jeśli raport miałby być filtrowany według danych zaludnienia dla Niemiec (Germany).

W takim przypadku należy otworzyć okno filtrowania i kliknąć Country. Wszystkie kraje będą zaznaczone haczykiem. Należy odznaczyć wszysktie kraje, po czym wpiasć pierwsze litery szukanego kraju, np. „Ger“, a następnie kliknąć na zielony haczyk, by wykonać polecenie wyszukiwania.

Filtrowanie w raporcie_6

Pojawią się też trzy inne kraje, gdyż ich nazwy zawierają zlepek liter „GER“. Proszę po prostu wyłączyć te inne kraje tak, by pozostał tylko jeden „Germany”, po czym ponownie kliknąć na pole po lewej Aktualizuj.

Filtrowanie w raporcie_7