Konfiguracja ustawień bazy danych

Konfiguracja ustawień bazy danych

W oknie logowania proszę kliknąć na “Ustawienia” …

… oraz zdefiniować połączenie do wybranej bazy danych. Proszę kliknąć „Testuj”, by dokonać sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych.
Jeśli wszystko się zgadza, proszę zatwierdzić klikając “Ok”.