Korzystanie z raportu z wybranymi kryteriami

Korzystanie z raportu z wybranymi kryteriami

Jeśli zaznaczą Państwo raport, to po lewej stronie pokażą się kryteria, na podstawie których raport ten został utworzony.

4_Auswertung mit Kriterien

Kryteria te mogą Państwo dowolnie zmieniać.

4_Kriterien einstellen

Proszę ponownie otworzyć swój raport. Będzie on przedstawiony stosownie do zmienionych ustawień (nowe filtrowanie danych).