Łączenie danych z bazy danych z moim raportem

Łączenie danych z bazy danych z moim raportem

W menu poprzez Plik – Nowy -> Zewnętrzne źródło danych można utowrzyć nowy dokument, lub poprzez Otwórz -> Z bazy danych można mieć dostęp do istniejącego dokumentu.
plik tekst 1
W oknie Edytuj źródło danych należy wybrać typ źródła danych Baza danych, po czym kliknąć na umiejscowiony tuż obok przycisk.
baza 2
Tutaj należy zdefiniować połączenie z wybraną bazą danych.
baza 3
Proszę następnie podać nazwę i zdefiniować zapytanie do bazy danych.
baza 4
Jeśli wprowadzą Państwo tylko nazwę tabeli, będą wywołane wyłącznie dane z tej tabeli.
baza 5

Poprzez przycisk podglądu danych na listwie można podejrzeć wszystkie dane.
baza 6
Wynik zapytania został rozpoznany, przeanalizowany i przedstawiony.
baza 7
Poprzez przycisk podglądu danych na listwie można skontrolować wszystkie dane w kostce.
baza 8
Jeśli mają być wczytane kolejne zapytania, to należy dodać do istniejącego dokumentu Nową tabelę lub Zapytanie z bazy danych. Wszystkie kolejne kroki opisane zostały powyżej.
baza 9
W ten sposób mogą Państwo przejmować dane z innych źródeł.