Łączenie tabeli Excel-a z moim raportem

Łączenie tabeli Excel-a z moim raportem

W menu poprzez Plik – Nowy -> Zewnętrzne źródło danych ożna utowrzyć nowy dokument, lub poprzez Otwórz -> Z bazy danych można mieć dostęp do istniejącego dokumentu.
plik tekst 1
W oknie Edytuj źródło danych należy wybrać typ źródła danych Excel, po czym kliknąć na umiejscowiony tuż obok przycisk.
tabela xls 2
Należy wybrać ten plik excel-a, którego dane chcą Państwo przeanalizować z pomocą reporting plus.
tabela xls 3
W miejscu Nazwa należy wpisać nazwę źródła danych wedle uznania. Jeśli w pliku excel-a znajduje się więcej niż jeden arkusz, w miejscu Szczegóły należy wprowadzić nazwę arkusza, który ma być wczytany.

W nagłówku można podać, czy istnieją nazwy dla poszczególnych kolumn w pierwszym wierszu arkusza, czy też nie.
tabela xls 4
Wszystkie kolumny arkusza kalkulacyjnego zostały rozpoznane, przeanalizowane i zaprezentowane.
tabela xls 5
Poprzez przycisk Podgląd na listwie można skontrolować wszystkie dane w kostce.
tabela xls 6
Jeśli mają być wczytane kolejne arkusze, to należy dodać do istniejącego dokumentu Nową tabelę z pliku excel-a.
tabela xls 7
W ten sposób mogą Państwo przejmować dane z innych źródeł.