Łączenie ze sobą dwóch różnych źródeł danych

Łączenie ze sobą dwóch różnych źródeł danych

Wybierając z menu Zewnętrzne żródło danych mogą Państwo wczytać dane dla raportu z róźnych źródeł danych. Mogą to być np. dane z różnych tabel excel-owych albo zapytań SQL-owych.

Źródła danych można ze sobą łączyć tak, by wartości z jednego źródła wykorzystać do obliczeń w innej tabeli. W ten sposób otrzymają Państwo np. dodatkowe agregacje albo zróżnicowane cechy do przeprowadzenia analizy.

By zdefiniować połączenie pomiędzy dwoma zintegrowanymi tabelami należy wykonać następujące kroki:

W otwartym dokumencie Zewnętrzne żródło danych należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na tabelę, po czym wybrać opcję Połącz z inną tabelą

Lista tabel będzie automatycznie pokazana jako lista pojedynczych pozycji. W naszym przykładzie będą łączone dane „World” z „Country”.

Połączenie pomiędzy tabelami definiują Państwo poprzez wybór pól z dwóch takich samych tabel.

Mogą Państwo zdefiniować jedną lub wiele takich relacji.

W naszym przykładzie relacja bazuje na połączeniu pomiędzy danymi „World” i „Country”:

World.Country = Country.Country

Jeśli połączona tabela ma być bardziej szczegółowa niż tabela wyjściowa (ponieważ posiada bardziej szczegółowe wartości), należy skorzystać z opcji Połącz z tabelą podrzędną

W edytorze formuł znajdą Państwo teraz wszystkie pola podłączonej tabeli. W nawiasach pojawi się nazwa tej tabeli.