Ogólne Warunki Handlowe

1. Zakres obowiązywania

Niniejsze ogólne warunki użytkowania mają zastosowanie dla wszystkich treści i ofert, które są oferowane przez complIT solution GmbH. Gama produktów w naszym sklepie online jest skierowana wyłącznie dla kupujących, którzy ukończyli 18 lat.

Dostawy, usługi i oferty są dokonywane wyłącznie na podstawie ogólnych warunków handlowych.

2. Prawa do treści

2.1 Prawa do oferowanych na tej stronie treści

Sklep tej strony internetowej zawiera treści,  które zostały stworzone zarówno przez complIT solution GmbH jak i partnerów oraz użytkowników. Wszystkie materiały opublikowane na tej stronie podlegają obowiązującym przepisom ochrony ustawowej, szczególnie ochronie znaków towarowych, praw autorskich, praw własności intelektualnych i  praw ochrony konkurencji.

2.2 Przeniesienie praw
Przesyłając sprawozdania na strony internetowe firmie complIT solution GmbH zostaje nieodpłatnie przyznane prawo do bezterminowego przechowywania zawartości oraz zostaje zapewnione prawo do pobierania i dostarczania jak i do przetwarzania. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do edytowania treści. Zastrzegamy sobie również prawo do niepokazywania zawartości na stronie bez podania przyczyny, względnie do ich usunięcia.

2.3 Dodatkowe ograniczenie odpowiedzialności za utratę danych

Firma complIT solution GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli z powodu pobierania użytkownik utraci własne dane.

3. Ochrona danych osobowych

Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie. Firma complIT solution GmbH nie przekaże zwłaszcza bez zezwolenia danych osobowych, które otrzymamy od Ciebie (na przykład podczas rejestracji), osobom trzecim oraz w żaden inny sposób nie poda im ich do wiadomości.

4. Rejestracja w sklepie

4.1 Rejestracja

Użytkownik przed skorzystaniem z usług dostępnych na stronie powinien się zarejestrować. W zasadzie każdy użytkownik może się zarejestrować tylko raz oraz założyć tylko jeden profil użytkownika. Rejestrować się mogą wyłącznie osoby posiadające zdolność do czynności prawnych. Nie ma przymusu rejestracji; nie można jej wymagać, wymuszać, ani też w jakiejkolwiek formie dochodzić jej sądownie.

4.2 Dane użytkownika, profil użytkownika

Każdy użytkownik zobowiązuje się w ramach swojej rejestracji udzielić prawidłowych informacji oraz nie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Takie naruszenie nastąpiłoby wtedy, gdyby ktoś użył bez zgody właściciela danych osobowych albo jakichkolwiek danych osób trzecich. Zarejestrowani użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić swoje dane i swój profil.

4.3 Blokowanie, ponowna rejestracja

Firma complIT solution GmbH zastrzega sobie prawo do naruszeń warunków umowy, aby odpowiednio zmienić informacje w profilu albo całkowicie zablokować użytkownika. Dla ponownego dostępu do naszej oferty potrzebna jest nasza uprzednia pisemna zgoda.

5. Prawa do publikowanych treści

5.1 Odpowiedzialność użytkownika za jego treści

Użytkownik powinien za wszelką cenę upewnić się, że posiada lub nabywa niezbędne prawa, które są potrzebne do pozostawienia swoich treści legalnie w naszym sklepie. Odpowiedzialność za to ponosi wyłącznie użytkownik.

6. Koszty pobrania oprogramowania

Koszty licencyjne dotyczące oprogramowania (plus podatek VAT):

 

reporting plus Viewer: 980 €
Roczne opłaty serwisowe: 196 €
reporting plus Editor 980 €
Roczne opłaty serwisowe: 196 €

 

Wszystkie ceny dotyczą jednego stanowiska. Pierwszy miesiąc po pobraniu jest darmowy.
Wypłata kosztów następuje przez wystawienie faktury.

7. Wypowiedzenie

7.1 Wypowiedzenie przez użytkownika

Użytkownik może w dowolnym momencie bez uprzedzenia wycofać swoją rejestrację drogą e-mail-ową, oraz polecić firmie complIT solution GmbH usunięcie swojego konta.

7.2 Wypowiedzenie przez firmę complIT solution GmbH

Firma complIT solution GmbH zastrzega sobie prawo do wycofania rejestracji bez podania przyczyny.

8. Jurysdykcja

Właściwym miejscowo sądem dla wszelkich spraw spornych jest siedziba firmy complIT solution GmbH.

9. Klauzula salwatoryjna

W sytuacji gdy postanowienia powyższych OWH nie znajdują zastosowania, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

Marl, wrzesień 2016