Pobieranie

By móc korzystać z raportów konieczne jest zainstalowanie aplikacji Reporting Plus Viewer. Tutaj mogą ją Państwo pobrać.

 

Reporting Plus Viewer

 

Do pracy z raportami służy użytkownikowi wyłącznie Reporting Plus Viewer. Dzięki niemu mogą Państwo zaprezentować własne dane biznesowe. Dane te mogą pochodzić z różnych źródeł, m.in. z systemu ERP lub z każdego innego systemu (za to odpowiada Reporting Plus Editor). Każdy raport, który zostanie założony w module Viewer może poprzez menu być wywołany w każdym innym formacie (raport np. jako kostka, plik pdf lub plik Excel). Pobierając Reporting Plus Viewer akceptują Państwo warunki korzystania oraz sposoby płatności, które wyszczególnione zostały w Ogólnych Warunkach Handlowych.

 

1 stacja robocza: 980 € (plus VAT)

Serwis za 1 stację roboczą/rocznie: 196 € (plus VAT)

(Jeśli nie postanowiono inaczej, pierwszy miesiąc po pobraniu aplikacji jest darmowy.)

 

 

Reporting Plus Editor

 

Reporting Plus Editor przejmuje dane z każdej możliwej bazy danych. Jest on inteligentną logiką przetwarzania, z którą będą Państwo definiować sprawozdania dla własnego niezależnego Reporting Plus-a. To pobranie danych jest podstawą dla definicji i struktury danych, które mają być przedstawiane w Reporting Plus Viewer w postaci raportów, kostek, pdf i tabel Excel. Pobierając Reporting Plus Editor akceptują Państwo warunki korzystania oraz sposoby płatności, które wyszczególnione zostały w Ogólnych Warunkach Handlowych.

 

1 stacja robocza: 980 € (plus VAT)

Serwis za 1 stację roboczą/rocznie: 196 € (plus VAT)

(Jeśli nie postanowiono inaczej, pierwszy miesiąc po pobraniu aplikacji jest darmowy.)