Poruszanie się po raporcie za pomocą nawigatora

Poruszanie się po raporcie za pomocą nawigatora

Nawigator to pasek sterowania po lewej stronie ekranu. Jeśli np. klikną Państwo na „Western Europe“ …

poruszanie się po raporcie za pomocą nawigatora_1

… pokazana zostanie od razu dokładnie ta wybrana część raportu, a zielona strzałka zaznaczy początek wybranej treści.

poruszanie się po raporcie za pomocą nawigatora_2

Obszar nawigatora może być powiększany lub pomniejszany. Wystarczy kliknąć na linię podziału lewym przyciskiem myszki, po czym przesunąć ją w lewo lub w prawo.

poruszanie się po raporcie za pomocą nawigatora_3

Obszar nawigatora można również zamknąć. W tym celu należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na wypunktowaną część linii podziału. W ten sposób linia ta przesunie się zupełnie na lewą stronę ekranu …

poruszanie się po raporcie za pomocą nawigatora_4

… a po ponownym kliknięciu w tym samym miejscu obszar nawigatora zostanie otwarty.

poruszanie się po raporcie za pomocą nawigatora_5