Praca z kostką danych

Praca z kostką danych

Kostka danych podzielona jest na obszar z danymi, z listwą z ikonami oraz z pozycjami pól do filtrowania. Kliknięcie na przycisk „strzałki” po prawej stronie…

praca z kostką danych_1

… otwiera dalsze pozycje pól.

praca z kostką danych_2

Poprzez pojedyncze kliknięcie na Pokaż/Ukryj modeler

praca z kostką danych_3

… otworzy się możliwość dalszej modyfikacji zarówno analizy jak i sposobu graficznej prezentacji kostki danych.

praca z kostką danych_4