Praca z raportem

Praca z raportem

Okno aplikacji reporting plus podzielone jest na części „prezentacyjną“, „menu“ oraz na tzw. „nawigator“. Za pomocą niebieskich strzałek w menu (po lewej) mogą Państwo przejść do wybranej strony raportu lub ewentualnie oglądać wszystkie strony kolejno. W punkcie Rozmiar strony mogą Państwo dopasować, w jaki sposób ma być przedstawiany dany dokument. Opcja Szukaj poprowadzi Państwa do wybranej strony, a poprzez symbole przedstawiające książkę mogą Państwo oglądać pojedyncze strony. Raport można także drukować oraz konwertować do postaci pliku PDF lub EXCEL. Za pomocą symbolu strzałki (po prawej u góry)

praca z raportem_1

… mogą Państwo otworzyć lub zamknąć okienko filtrowania, w którym poprzez ustawianie swoich parametetrów mogą Państwo filtrować dane w raporcie.

praca z raportem_2