Przedstawianie danych w innych kolorach

Przedstawianie danych w innych kolorach

W menu reporting plus dzięki opcji Plik -> Szablony otworzą Państwo opcję wyboru kolorów. Już jedno kliknięcie na wybrany kolor …

Przedstawienie danych w innych kolorach_1

… zmieni sposób prezentacji w oknie raportu.

Przedstawienie danych w innych kolorach_6

Jeśli chcieliby Państwo ustawić dalsze kolory lub zmienić istniejące, proszę w module reporting plus Editor z lokalizacji RDLTemplates otworzyć plik. W tym celu w reporting plus Editor proszę skorzystać z opcji Plik-> Otwórz -> Plik lokalny

Przedstawienie danych w innych kolorach_7

Proszę zaznaczyć plik, który chcą Państwo edytować…

Przedstawienie danych w innych kolorach_8

… po czym go otworzyć.

Przedstawienie danych w innych kolorach_9

W tym miejscu mogą być zmieniane kolory, rodzaj i wielkość czcionki, wysokość wiersza, tytuł oraz logo.