Sortowanie danych w tabeli

Sortowanie danych w tabeli

Standardowo sortowanie przebiega alfabetycznie.

Sortowanie danych_1

By przedstawić jednak kraje, np. malejąco według gęstości zaludnienia od największej do najmniejszej, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki w pole danych „Population”, po czym wybrać opcję Sortuj malejąco

Sortowanie danych_2

… a kraje zostaną odpowiednio posortowane.

Sortowanie danych_3

Jeśli chcieliby Państwo przeprowadzić sortowanie dla innych poziomów grupujących, proszę postępować jak opisano wyżej – z tym, że dla odpowiednego pola danych – tym razem dla SubRegion:

Sortowanie danych_4

A tak dla regionu:

Sortowanie danych_5