Tworzenie tabeli z grupowaniami kostki

Tworzenie tabeli z grupowaniami kostki

Raporty w reporting plus są generowane na podstawie tych dokumentów, które zostaną wczytane poprzez Zewnętrzne źródło danych.
W utworzonym szablonie raportów są już zdefiniowane dane źródłowe, jak i informacje o tym, jak te dane mają być prezentowane.

Klikając na zaznaczony przycisk podglądu mogą Państwo obejrzeć dane w postaci kostki.

Klikając na zaznaczoną ikonkę mogą Państwo edytować szczegóły właściwości analizy i podglądu.

W tym miejscu ustawiają Państwo, jak mają być zaprezentowane dane, a w szczególności:

 • Przyporządkowanie pól w obszarach wiersz/kolumna/dane

 • Format poszczególnych pól, dobór kolorów oraz indywidualne nazwy pól

 • Wielkość poszczególnych pól ustawiają Państwo poprzez drag and drop bezpośrednio w tabeli pivot-a

Jeśli zdefiniowali Państwo podgląd kostki, mogą ją Państwo zapisać wybierając Plik -> Zapisz definicję dla reporting plus

W tym oknie definiują Państwo właściwości raportu:

 • Ścieżka pliku definiującego – Miejsce, w którym ma zostać zapisany plik definiujący (standardowo w katalogu Solutions w Repository reporting plus )
 • Nazwa raportu oraz Opis raportu – Wybrane nazwy i informacje, pod którymi chcą Państwo zapisać raport w reporting plus
 • Standardowy sposób prezentacji raportu – Raport
 • Standardowe ustawienia raportu – Rozszerzona tabela
 • Ustawienia dla przynależnego layout-u raportu – Standard

Na zakończenie proszę kliknąć OK.

Swój raport znajdą Państwo w menu swojego reporting plus Viewer-a i będą mogli Państwo go przetestować.

W zależności od tego, jak Państwo zdefiniowali swoją kostkę, tak też będzie generowany Państwa raport:

 • Wszystkie pola w danych będą prezentowane jako oddzielne kolumny i grupowane polami z wierszy. Dla każdego poziomu tego grupowania będzie użyta oddzielna kolumna, w której prezentowane będą poszczególne elementy grupujące.
 • Uwzględnione będą także wielkość pól, ich uporządkowanie i formatowanie daty i liczby.
 • Ustawienia kolorów nie mają wpływu.