Ukrywanie i pokazywanie poziomów

Ukrywanie i pokazywanie poziomów

Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszki na pole „+” w kolumnie informacyjnej …

Ukrywanie i pokazywanie poziomów_1

.. by otworzyć następujące menu:

Ukrywanie i pokazywanie poziomów_2

Pokaż szczegóły – przedstawia wszystkie poziomy, aż do szczegółów raportu

Ukrywanie i pokazywanie poziomów_3

Ukryj szczegóły – ukrywa wszystkie, aż do pierwszego poziomu

Ukrywanie i pokazywanie poziomów_4

Pokaż poziom szczegółów – przedstawia następny poziom danych

Ukrywanie i pokazywanie poziomów_5

Ukryj poziom szczegółów – ponownie ukrywa następny poziom danych

Ukrywanie i pokazywanie poziomów_6

Ukrywanie i pokazywanie poziomów_7