Ustawianie elementów i definiowanie analizy

Ustawianie elementów i definiowanie analizy

Metodą Drag&Drop w oknie Pokaż/Ukryj modeler mogą Państwo ustalić jak szczegółowo i dla jakiego zakresu (czas, poziom wymiaru) mają być prezentowane dane. Poprzez ustawianie elementów w poszczególnych przestrzeniach, mogą Państwo zdefiniować, które dane będą widoczne w wierszach i kolumnach, lub które dane mają być analizowane.

definiowanie analizy_1

Alternatywnie mogą Państwo otworzyć mniejszy obszar roboczy kikając na przycisk ze strzałką (całkiem po prawej stronie). Metodą Drag&Drop można w sposób intuicyjny przesuwać elementy, lub dany właśnie element pomiędzy kolumnami lub wierszami.

definiowanie analizy_2

Poprzez ikonkę filtra po prawej można także ukrywać elementy, które nie są zdefiniowane jako wymiar.