Ustawianie parametrów

Ustawianie parametrów

By móc zdefiniować parametry dla wybranego raportu, należy w dolnej części ekranu kliknąć na “Ustawienia”.

5_Parameter-andern

Poprzez dwuklik na parametr (lub pod prawym przyciskiem myszki pod „Edytuj parametr”) mają Państwo dostęp do ustawień parametru.

5_Zugriff auf Parameter

W tym oknie mogą Państwo edytować parametr.

5_Parameter bearbeiten

Nazwa: Jest ustawiona domyślnie.
Opis: Dane te będą prezentowane na liście parametrów w reporting plus Viewer.
Typ danych: Należy wybrać jeden z podanych na liście typów (Data, Numer, Tekst). Proszę zwrócić uwagę na to, żeby to ustawienie było kompatybilne z definicją raportu. Jeśli wybiorą Państwo typ „Data”, to przy wprowadzaniu parametru otrzymają Państwo kalendarz do wyboru daty.
Metoda wyboru:
“Edytowalne”: Parametr może być wprowadzany ręcznie.
“Wartość pojedyncza”: Z listy może być wybrana tylko jedna wartość.
“Wiele wartości”: Z listy noże być wybranych wiele wartości.
Dostępność: To ustawienie decyduje, czy parametr jest dostępny, czy nie.
Wartość standardowa: Jest standardowym ustawieniem dla parametru.
Źródło wartości: Definiuje listę możliwych wartości dla parametrów. Może być to zapytanie SQL (musi dostarczyć dwie kolumny: ID oraz Nazwę), lub lista utworzona ręcznie (dwie kolumny rozdzielone przecinkiem lub tabulatorem)