Ustawianie sygnalizacji i paska postępu

Ustawianie sygnalizacji i paska postępu

Za pomocą tej opcji mogą Państwo w swojej analizie warunkowo wyróżniać dane poprzez sygnalizację i paski postępu. Dla jednej miary do dysopzycji są maksymalnie trzy typy sygnalizacji, np. dwa piktogramy i jeden pasek postępu.

Proszę kliknąć na ikonę Pokaż/Ukryj modeler i otworzyć punkt Sygnalizacje, po czym z listy obok pola Element wybrać miarę, dla której chcą Państwo zastosować sygnalizację.

Po wyborze miary ukażą się dodatkowe elementy menu (Sygnalizacja – Zestaw ikon oraz Sygnalizacja – Pasek danych). Poprzez kliknięcie dokonują Państwo wyboru tego sposobu sygnalizacji, jaki chcą Państwo ustawić dla danej miary.

W poniższy sposób definiują Państwo pasek danych:

sygnalizacja_1

sygnalizacja_2

W poniższy sposób definiują Państwo sygnalizację lampami:

Mogą Państwo skorzystać z istniejących szablonów (pierwsza lista wyboru) lub ustawić tę cechę ręcznie. W drugiej liście wyboru ustawiają Państwo ilość możliwych sygnalizacji (lamp).

W rozwijanym menu dokonują Państwo dodatkowo wyboru rodzaju sygnalizacji, np. lampy, strzałki, słupki. Przy piktogramach wartości mogą być ustawiane zarówno jako absolutne, ale też jako względne (np. czerwona lampa pokazuje wszystkie wartości poniżej 33 procent).

sygnalizacja_3

sygnalizacja_4