Wyszukiwanie danych

Wyszukiwanie danych

By odnaleźć konkretne interesujące nas dane w otwartym dokumencie, najlepiej skorzystać z pola Szukaj na pasku menu.

Wyszukiwanie danych_1

W pole należy wprowadzić interesujący nas tekst, po czym wcisnąć ENTER lub klinąć na jeden z symboli książki. Wprowadziliśmy przykładowo pojęcie „europe“: program od razu wyróżnia czerwoną ramką wszystkie teksty, w których pojawia się szukane pojęcie. Klikając na symbole książki obok pola wyszukiwania mogą Państwo podejrzeć rosnąco lub malejąco wszystkie odnalezione miejsca:

Wyszukiwanie danych_2

Program odszuka dla Państwa poprzednie wzgl. następne pojęcie i zaznaczy je zieloną strzałką po lewej stronie ekranu.

Wyszukiwanie danych_3