Zmiana grupowania tabeli

Zmiana grupowania tabeli

Proszę otworzyć raport. W punkcie Plik -> Grupuj znajdą Państwo opcje, jakie są dostępne dla grupowania raportu.

Jeśli chcieliby Państwo przedstawić swoją tabelę w formie jednokolumnowej, proszę wybrać opcję Plik -> Grupuj -> Jednokolumnowe . Wszystkie pola w danych będą prezentowane jako odrębne kolumny i będą zgrupowane z polami z wierszy. Do tego grupowania będzie wykorzystywana pierwsza kolumna, w której będą jednen pod drugim pokazywane pojedyncze elementy grupujące.

Jeśli chcieliby Państwo zapisać tabelę w postaci jednokolumnowej, proszę wybrać opcję Plik -> Grupuj -> Jednokolumnowe. Wszystkie pola w danych będą prezentowane jako odrębne kolumny i będą zgrupowane z polami z wierszy. Dla każdego poziomu grupowania będzie wykorzystywana odrębna kolumna, w której będą pokazywane pojedyncze elementy grupujące.

Jeśli chcieliby Państwo zapisać tabelę wielokolumnowej, proszę wybrać opcję Plik -> Grupuj -> Wielokolumnowe. Wszystkie pola w danych będą prezentowane jako odrębne kolumny i będą zgrupowane z polami z wierszy. Dla każdego poziomu tego grupowania będzie wykorzystywana odrębna kolumna, w której będą pokazywane pojedyncze elementy grupujące.

Jeśli chcieliby Państwo zapisać tabelę dwuwymiarowo, proszę wybrać opcję Plik -> Grupuj -> Dwuwymiarowo. Wszystkie pola w danych będą prezentowane jako odrębne kolumny i będą odpowiednio zgrupowane z polami z wierszy i z kolumn.

Możliwe dopasowania bazują na ustawieniach, które zostały przeprowadzone przy tworzeniu danego raportu w module reporting plus Editor. By wrócić do ustawień, które zostały zdefiniowane dla danego raportu, należy kliknąć na punkt Definicja szablonu.