Drukowanie raportu

Drukowanie raportu

Po dwukrotnym kliknięciu na symbol drukarki otworzy się …

drukowanie raportu_1

… podgląd wydruku. Tutaj mogą Państwo obejrzeć dokument strona po stronie.

drukowanie raportu_2

Poprzez opcję Ustawienia strony mogą Państwo zdefiniować różne formaty wydruku.

drukowanie raportu_3

Jeśli tabela raportu jest szersza niż jedna strona, mogą Państwo przed wydrukiem przy pomocy poniżej przedstaionego przycisku odpowiednio skalować dokument.

drukowanie raportu_10

drukowanie raportu_4

Skalowanie = 300% oznacza np., że tabela zostanie trzykrotnie pomniejszona.

drukowanie raportu_5

Skalowanie = 1 Strona oznacza, że tabela zostanie tak zeskalowana, by mieściła się na jednej stronie. Tabela zostanie w tym momencie pomniejszona.

drukowanie raportu_6

Skalowanie = 3 Strony oznacza, że tabela zostanie tak zeskalowana, by mieściła się na trzech stronach. Tabela zostanie w tym momencie powiększona.

drukowanie raportu_7

W prawej części menu ikonka Widok stron ustawia …

drukowanie raportu_8

… podglad dokumentu aż do sześciu stron na raz.

drukowanie raportu_9

Kliknięcie na symbol drukarki po lewej otwiera standardowe okno Windows dla właściwości wydruku. W tym miejscu wybierają Państwo odpowiednią drukarkę.