Zmiana podziału stron

Zmiana podziału stron

Klikając na strzałkę menu rozwijanego przy polu Rozmiar stron otworzy się następujące menu:

Zmiana podziału strony_1

Mogą Państwo wybierać pomiędzy opcjami:

według budowy dokumentu – wygląd dokumentu odpowiada podziałom stron zdefiniowanym w reporting plus Editor

Zmiana podziału strony_2

według właściwości raportu – wygląd dokumentu odpowiada wielkością stron definicji raportu w reporting plus Editor

Zmiana podziału strony_3

dopasuj do okna – dopasowuje wielkość strony do aktualnego rozmiaru okna w reporting plus

Zmiana podziału strony_4