Definiowanie sum pośrednich w kostce danych

Definiowanie sum pośrednich w kostce danych

W poniższy sposób zdefiniują Państwo sumy pośrednie w kostce danych:

Proszę kliknąć na ikonę Pokaż/Ukryj modeler, a potem na zakres Podsumowania, po czym wybrać, które sumy pośrednie mają być przedstawione.

definiowanie sum pośrednich_1