Kostki

Dane można filtrować bezpośrednio w kostce lub w punkcie Analiza - Pola w punkcie Analiza cech: Za pomocą klawisza strzałki przy wybranych poziomach wymiarów (u góry) otwiera się okno z listą elementów, które mogą być filtrowane Za pomocą klawisza strzałki przy nazwie miary można zdefiniować warunki...

Za pomocą tej opcji mogą Państwo w swojej analizie warunkowo wyróżniać dane poprzez sygnalizację i paski postępu. Dla jednej miary do dysopzycji są maksymalnie trzy typy sygnalizacji, np. dwa piktogramy i jeden pasek postępu. Proszę kliknąć na ikonę Pokaż/Ukryj modeler i otworzyć punkt Sygnalizacje, po czym...

W poniższy sposób zdefiniują Państwo sumy pośrednie w kostce danych: Proszę kliknąć na ikonę Pokaż/Ukryj modeler, a potem na zakres Podsumowania, po czym wybrać, które sumy pośrednie mają być przedstawione. ...

W kostce danych można grupować dane za pomocą list rankingowych, zdefiniowanych obszarów, dynamicznych stosunków do wartości średniej lub według reguły Pareto. W poniższy sposób dodają Państwo element analizy dynamicznej i go definiują: Lista rankingowa By zdefiniować listę rankingową należy klikając wybrać opcję Dodaj ranking. Elementy wymiaru odpowiadają wartościom wybranej...

Metodą Drag&Drop w oknie Pokaż/Ukryj modeler mogą Państwo ustalić jak szczegółowo i dla jakiego zakresu (czas, poziom wymiaru) mają być prezentowane dane. Poprzez ustawianie elementów w poszczególnych przestrzeniach, mogą Państwo zdefiniować, które dane będą widoczne w wierszach i kolumnach, lub które dane mają być analizowane. Alternatywnie mogą...

Proszę kliknąć na ikonę Pokaż/Ukryj modeler, po czym z paska narzędzi kostki wybrać ikonę Zdefiniuj nowe pola -  Dodaj pole numeryczne lub Dodaj pole tekstowe. Automatycznie zostanie wyświetlony obszar Obliczenia. Z pomocą wizualnego asystenta formuł mogą Państwo zdefiniować wybrane formuły: W tym miejscu mogą Państwo również zdefiniować, czy...

Proszę kliknąć na ikonę Pokaż/Ukryj modeler. Do celów formatowania okno musi pozostać otwarte. By wybrać pole danych do formatowania należy dwukrotnie kliknąć w nagłówek pola lub wybrać je z listy przy polu Element. Pod punktem Wygląd kostki zostaną automatycznie uaktywnione cechy, tak by móc je zdefiniować: kolor...

Kostka danych podzielona jest na obszar z danymi, z listwą z ikonami oraz z pozycjami pól do filtrowania. Kliknięcie na przycisk "strzałki" po prawej stronie...