Dodawanie i definiowanie dodatkowych pól danych

Dodawanie i definiowanie dodatkowych pól danych

Proszę kliknąć na ikonę Pokaż/Ukryj modeler, po czym z paska narzędzi kostki wybrać ikonę Zdefiniuj nowe pola –  Dodaj pole numeryczne lub Dodaj pole tekstowe. Automatycznie zostanie wyświetlony obszar Obliczenia.

dodawanie i definiowanie dodatkowych pól danych_1

Z pomocą wizualnego asystenta formuł mogą Państwo zdefiniować wybrane formuły:

dodawanie i definiowanie dodatkowych pól danych_2

W tym miejscu mogą Państwo również zdefiniować, czy obliczenia mają być agregowane na wyższym poziomie (suma, średnia wartość, ilość, itp.), lub czy też mają być liczone poprzez rozszerzenie zdefiniowanej funkcji.

dodawanie i definiowanie dodatkowych pól danych_3