Łączenie pliku tekstowego z moim raportem

Łączenie pliku tekstowego z moim raportem

W menu poprzez Plik – Nowy -> Zewnętrzne źródło danych można utworzyć nowy dokument, lub poprzez Otwórz -> Z bazy danych można mieć dostęp do istniejącego dokumentu.
plik tekst 1
W oknie Edytuj źródło danych należy wybrać typ źródła danych Plik tekstowy, po czym kliknąć na umiejscowiony tuż obok przycisk.
plik tekst 2

Należy wybrać ten plik tekstowy, którego dane chcą Państwo przeanalizować z pomocą reporting plus.
plik tekst 3
W miejscu Nazwa należy wpisać nazwę źródła danych wedle uznania. Właściwości pliku tekstowego są standardowo zdefiniowane. Jeśli rozwiną Państwo szczegóły, mogą Państwo ręcznie je zmienić.

W nagłówku można podać, czy istnieją nazwy dla poszczególnych kolumn danego arkusza, czy też nie.
plik tekst 4

Wszystkie kolumny pliku tekstowego zostały rozpoznane, przeanalizowane i zaprezentowane.
plik tekst 5
Poprzez przycisk podglądu danych na listwie można skontrolować wszystkie dane w kostce.
plik tekst 6
Jeśli mają być wczytane kolejne pliki tekstowe, to należy dodać do istniejącego dokumentu Nową tabelę z pliku tekstowego. Wszystkie kolejne kroki opisane zostały powyżej.
plik tekst 7
W ten sposób mogą Państwo przejmować dane z innych źródeł.