Otwieranie dowolnego raportu

Otwieranie dowolnego raportu

Każdy raport mogą Państwo otworzyć poprzez dwuklik lewym przyciskiem myszki na odpowiednią ikonkę. Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki otworzy się menu do wyboru, w którym mogą Państwo wskazać w jaki sposób ma być przedstawiony dany raport.

Otwieranie dowolnego raportu