Viewer

Każdy raport mogą Państwo otworzyć poprzez dwuklik lewym przyciskiem myszki na odpowiednią ikonkę. Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki otworzy się menu do wyboru, w którym mogą Państwo wskazać w jaki sposób ma być przedstawiony dany raport.  ...

By móc zdefiniować parametry dla wybranego raportu, należy w dolnej części ekranu kliknąć na “Ustawienia”. Poprzez dwuklik na parametr (lub pod prawym przyciskiem myszki pod "Edytuj parametr”) mają Państwo dostęp do ustawień parametru. W tym oknie mogą Państwo edytować parametr. Nazwa: Jest ustawiona domyślnie. Opis: Dane te będą prezentowane...

Jeśli zaznaczą Państwo raport, to po lewej stronie pokażą się kryteria, na podstawie których raport ten został utworzony. Kryteria te mogą Państwo dowolnie zmieniać. Proszę ponownie otworzyć swój raport. Będzie on przedstawiony stosownie do zmienionych ustawień (nowe filtrowanie danych)....

Raport, który zakupili Państwo w sklepie i zapisali w "Pobrane", mogą Państwo w prosty sposób przenieść do okna swojego reporting plus Viewer-a ...