Skalkulowanie dodatkowych wskaźników dla mojego raportu

Skalkulowanie dodatkowych wskaźników dla mojego raportu

W edytorze możliwe jest dodawanie dalszych wskaźników jako nowych dodatkowych pól. Będą one prezentowane w raporcie jako wartości lub będą wykorzystywane do grupowania innych danych.

Takie właśnie pole kalkulacyjne utworzyć można w następujący sposób:

W otwartym dokumencie Zewnętrzne źródło danych z podłączonymi danymi należy kliknąć prawym przyciskiem myszki. Korzystając z opcji Dodaj pole kalkulacyjne należy wybrać odpowiedni typ danych (numeryczny, dane jako tekst lub jako data).skalkulowanie 1
Następnie należy wprowadzić nazwę dla tego pola. W tym miejsu mogą Państwo jeszcze zmienić typ danych.

Pod typem pola definiują Państwo, czy dane pole ma być traktowane jako wymiar. Pola wymiarowe mają sens wtedy, gdy mają one być wykorzystane do grupowania i/lub jako filtr podczas analizy danych. Dla takich pól automatycznie tworzone są słowniki ze wszystkimi istniejącymi wartościami.
skalkulowanie 2
Pole zostaje dodane. Klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na to pole otwierają Państwo okienko, w którym można dokonać definicji formuły.skalkulowanie 3
Formułę w edytorze można zdefiniować w oknie za pomocą grafiki. Tutaj można wybierać pola i funkcje poprzez kliknięcie, można też wprowadzać stałe wartości.

Poza tym formułę można wprowadzać w edytorze tekstowym w formie skryptu, a przy tym korzystać z pomocy kontekstowej dostępnej w prawym oknie. Moduł edytora można zmienić za pomocą tej ikonki:
skalkulowanie 4
Ostateczną formułę należy potwierdzić klikając na ikonkę niebieskiego haczyka.
skalkulowanie 5