Tworzenie raportu w postaci kostki

Tworzenie raportu w postaci kostki

Raporty w reporting plus są generowane na bazie tych dokumentów, które zostały wczytane poprzez punkt Zewnętrzne źródło danych. W utworzonym szablonie raportu zostały już zdefiniowane dane źródłowe, tak jak i informacje, jak te dane mają zostać zaprezentowane.

Używając zaznaczonego przycisku podglądu, mogą Państwo obejrzeć dane w postaci kostki.

Tworzenie raportu w postaci kostki1
Klikając na zaznaczoną ikonkę mogą Państwo edytować szczegóły właściwości analizy i podglądu.
Tworzenie raportu w postaci kostki 2

W tym miejscu ustawiają Państwo, jak Państwa dane mają zostać zaprezentowane, a w szczególności:

 • Przyporządkowanie pól w obszarach wiersz/kolumna/dane

Tworzenie raportu w postaci kostki 3

 • Format poszczególnych pól, dobór kolorów oraz indywidualne nazwy pól

Tworzenie raportu w postaci kostki 4

 • Formatowania z sygnalizacją/alertami i paskami postępu

Tworzenie raportu w postaci kostki 5

 • Dodatkowe dynamiczne pola grupujące, takie jak lista rankingowa lub grupowanie pareto mogą być dodane oraz …

Tworzenie raportu w postaci kostki 6

 • … odpowiednio ustawiane

tworzenie_raportu_kostka_7

 • Dodatkowe pola wyliczeniowe mogą być dodawane oraz …

Tworzenie raportu w postaci kostki 8

 • … odpowiednio ustawiane

Tworzenie raportu w postaci kostki 9

 • W tym miejscu mogą Państwo zdefiniować sumy pośrednie


Jeśli zdefiniowali Państwo podgląd kostki, mogą ją Państwo zapisać wybierając Plik -> Zapisz definicję dla reporting plus
Tworzenie raportu w postaci kostki 11
W tym oknie definiują Państwo właściwości kostki:

 • Ścieżka pliku definiującego – Miejsce, w którym ma zostać zapisany plik definiujący (standardowo w katalogu Solutions w Repository reporting plus)
 • Nazwa raportu oraz Opis raportu – Wybrane nazwy i informacje, pod którymi chcą Państwo zapisać raport w reporting plus
 • Standardowy sposób prezentacji raportu – Kostka

Na zakończenie proszę kliknąć OK.
Tworzenie raportu w postaci kostki 12
Swój raport znajdą Państwo w menu swojego reporting plus Viewer-a i będą mogli Państwo go przetestować.

Tworzenie raportu w postaci kostki 13